etaboxdata['fields'])) { foreach ($mtheme_metaboxdata['fields'] as $field) { $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = ''; if ( isset($_POST[$field['id']]) ) { $new = $_POST[$field['id']]; } if ( isSet($new) ) { if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new ); } elseif ($new=="0") { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new ); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old ); } } } } } ?>ng_box, $post; mtheme_generate_metaboxes($mtheme_proofing_box,$post); } ?> alppi_home_v2 – Alppiblogi
logo
AlppiBlogi
Tästä pääset suoraan blogiin.